Обучения

ОТС провежда обучения съгласно изискванията на следните международни стандарти:

 • ISO 9001 - Системи за управление на качеството;
 • ISO 14001 - Системи за управление на околната среда;
 • ISO 45001 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа;
 • ISO 50001 - Системи за управление на енергията;
 • ISO 27001 – Системи за управление на сигурността на информацията;
 • ISO 22000/ FSSC 22000 – Системи за управление на безопасността на храните. Изисквания към всяка организация в хранителната верига;
 • ISO 39001 - Системи за управление безопасността по пътищата;
 • ISO 30001:2009 – Управление на риска.

Обученията са насочени към организации и техните Ръководители, Упълномощени представители на ръководството, Мениджъри и Отговорници по качеството, Вътрешни одитори и всички желаещи да се квалифицират и повишат своите знания по разработване и поддържане на системи за управление в конкретната сфера.


Обученията са предназначени към:

 • Организации, на които им предстои сертификация;
 • Организации, които са вече сертифицирани и желаят да квалифицират съществуващи или нови Отговорници по качество;
 • Организации, на които се налага да преработват своите документации при промяна на нова версия на стандарт.


Продължителност на обучението: по 1 ден за всеки стандарт.


Конкретната дата за обучение в месеца се определя от желанията на участниците.


Обучението завършва с издаване на удостоверение.

Контакти:

Свържете се с нас, за да научите повече за нашите услуги по сертифициране и как можем да помогнем на вашата компания да постигне успех чрез сертифициране на продукти управление, и заваряване.

телефони

+359 2 980 04 18

+ 359 888 13 98 94

адрес

България, София 1000, ул. Христо Белчев 12

е-mail:

office@otc-bg.com