Home – BG

Орган за Техническо Съответствие

0

ГОДИНИ ОПИТ В БРАНША

0 +

иЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТА

Сертификат за акредитация БАС №6 OCC от 21.03.2024 и дата на първа акредитация 30.10.2007

Сертификат за акредитация БАС №23 ОССП от 08.11.2023

Акредитиран сертифициращ орган на:

welding icon

EN ISO 3834 Система за Качеството на Заваряването

EN ISO 9001 Системи за Управление на Качеството (СУК)

EN ISO 14001 Системи за управление на околната среда (СУОС)

EN ISO 22000 Системи за управление на безопасността на храните (СУБХ)

EN ISO 27001 Информационни технологии. Системи за управление на информационната сигурност (СУСИ)

EN ISO 39001 Системи за управление на безопасността на пътното движение (СУБП)

ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността на работното място (СУЗБР)

EN ISO 50001 Системи за управление на енергията (СУЕ)

EN ISO 37001 Системи за управление за борба с подкупването (СУБП) (за географска област Република България)

Дейността се извършва от висококвалифицирани специалисти, лектори и международно признати одитори, членове на IRCA (Международен Регистър на Сертифицираните Одитори).

ОТС активно участва в международни семинари у нас и в чужбина и поддържа тесни връзки със специалисти от страни членки на Европейския съюз (Германия, Дания, Словакия, Чехия, Полша, Белгия).

ОТС е член на “АЛОССП” - Асоциация на Лицата за Оценяване на Съответствието на Строителни Продукти.

OTC е член на REDCA – Radio Equipment Directive Compliance Association.

Контакти:

Свържете се с нас, за да научите повече за нашите услуги по сертифициране и как можем да помогнем на вашата компания да постигне успех чрез сертифициране на продукти управление, и заваряване.

телефони

+359 2 980 04 18

+ 359 888 13 98 94

адрес

България, София 1000, ул. Христо Белчев 12

е-mail:

office@otc-bg.com