Covid Protect Сертификация

Разработен от ОТС с цел да изгради доверие по отношение на:

 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Сигурност за клиентите и посетителите в обектите;
 • Непрекъснатост на работата на бизнеса.

Covid Protect може да се прилага за:

 • Супермаркети;
 • Молове;
 • Ресторанти, кафенета, кетъринг;
 • Фитнес зали и спортни центрове, барове, дискотеки;
 • Училища и детски градини;
 • Хотели;
 • Транспортни компании за превоз на хора и стоки;
 • Обучителни центове;
 • Публични услуги.

Предимства

Процедурата за сертифициране и логото Covid Protect помагат на една организация да:

 • докаже своя ангажимент да предоставя продукти и услуги, защитени от излагане на коронавирусни (Covid-19) заплахи;
 • покаже своята ангажираност в прилагането на набор от действия за повишаване на осведомеността на служителите, бизнес партньорите, клиентите и посетителите относно наличните методи и ресурси за защита на средата;
 • повиши доверието на клиентите, посетителите и всички заинтересовани страни.

Сертификационна схема за 1 година

Категории на сертификация

Основно


Високо 

Брой одити

1 сертификационен и 1 надзорен


1 сертификационен и 3 надзорни

Контакти:

Свържете се с нас, за да научите повече за нашите услуги по сертифициране и как можем да помогнем на вашата компания да постигне успех чрез сертифициране на продукти управление, и заваряване.

телефони

+359 2 980 04 18

+ 359 888 13 98 94

адрес

България, София 1000, ул. Христо Белчев 12

е-mail:

office@otc-bg.com